De garantievoorwaarden van Einhell

In aanvulling op de wettelijke garantietermijn verleent Einhell de eindconsument een fabrieksgarantie van 24 maanden op machines op accu’s vanaf de datum die op het aankoopbewijs staat op alle technische gebreken waarvoor Einhell verantwoordelijk is. Indien de producten tot 30 dagen na de aankoopdatum online worden geregistreerd, verlengt Einhell deze garanties tot 3 jaar voor machines en 3 jaar voor Power X‐Change accu’s en daarnaast 10 jaar op de motor in het geval van een PurePOWER Brushless machine.

Deze laatste garantie dekt alleen defecten aan de door Einhell geproduceerde motor die het gevolg zijn van een materiaal‐ of fabricagefout en beperkt zich tot de reparatie van dergelijke defecten of de vervanging van de motor naar onze keuze.

Garantieclaims moeten vóór het verstrijken van de garantietermijn binnen twee weken na constatering van het defect worden ingediend. Na reparatie of vervanging van de machine wordt noch een verlenging van de garantieperiode noch een nieuwe garantieperiode voor de machine of de reserveonderdelen in gang gezet. Dit geldt ook als gebruik wordt gemaakt van een servicedienst ter plaatse.

Einhell producten die zonder typeplaatje of aankoopbewijs worden terug gestuurd kunnen niet in behandeling worden genomen, net zoals 2e keus producten uit de Einhell fabrieksverkoop. Doorverkochte Einhell producten via derden of particulieren zijn uitgesloten van garantieclaims.

In de volgende gevallen bestaat er geen aanspraak op garantie

  • Onjuist gebruik, opslag, gebruik van ongeschikt bedieningsmateriaal.
  • Slijtage en gevolgschade (ook aan de motor) door gebrek aan onderhoud, verzorging, smeermiddelen
  • Schade aan de machine door ongewone of normale slijtage.
  • Schade aan de motor door het niet in acht nemen van de installatievoorschriften
  • In het geval van Einhell Classic of Expert producten die gebruikt worden voor commerciële, ambachtelijke of professionele doeleinden (uitzondering: Professionele machines mogen voor dit doel gebruikt worden)

*Accu's en Accupacks zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage en zijn ontworpen voor een beperkt aantal cycli. Slijtage wordt vooral beïnvloed door factoren als hoge belastingen en laadsnelheden (bijv. boost-modus). Als accu's worden blootgesteld aan hitte, kou, trillingen of schokken, heeft dit ook een negatief effect op de slijtage.

Voor onze gedetailleerde garantievoorwaarden verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van uw product.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over uw Einhell product of een technische probleem, neem dan contact op met het servicenummer of stuur een e-mail.

NL +31 88 59 86 484

BE +32 78 053010

Maandag – donderdag
09.00 – 17.00 uur

Vrijdag
09.00 – 15.00 uur