Data privacy

Einhell SAS, (hierna 'de onderneming') is verheugd over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. De onderneming verwerkt deze gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming.

Hieronder beschrijven wij welke gegevens tijdens uw bezoek van de website van de onderneming worden verwerkt.

1. Verantwoordelijke

De Einhell SAS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen in dit verband worden toegelicht in deze Privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Einhell SAS (Hoofdkantoor)
22 Avenue des Nations
93420 Villepinte
France

Einhell SAS (Kantoor NL)
Schapenweide 1A3
4824AN Breda
Netherlands

Email: [email protected]

U vindt de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming hieronder onder nummer 21.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals uw IP-adres, titel, werkelijke naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en browserinstellingen. Ook bieden wij u als onderdeel van het serviceproces toegang, die wordt beschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiertoe worden uw gebruikersnaam en wachtwoord, en eventueel uw geslacht, opgeslagen en informatie over uw Einhell producten. Informatie die niet direct verband houdt met uw werkelijke identiteit - zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site - zijn geen persoonsgegevens.

Daarnaast gebruiken wij de verbinding om gegevens te identificeren om uw door middel van uw webbrowser de juiste content te laten zien.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u de website van de onderneming bezoekt verwerken en bewaren wij tijdelijk verschillende soorten gegevens. Dit zijn onder meer de verbindingsgegevens van de verzoekende computer, de internetpagina's/het bestand dat u bij ons selecteert, evenals de datum en de duur van het bezoek. Verder bepalen wij de identificatiegegevens van de gebruikte internetbrowser en het type besturingssysteem, en de website van waaruit u ons bezoekt. Persoonlijke gegevens zoals uw titel, naam, adres, bedrijf, en indien van toepassing uw geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres en informatie over uw Einhell producten worden alleen verzameld als u deze informatie vrijwillig verstrekt in het kader van een registratie, enquête, prijsvraag, de uitvoering van een contract of een verzoek om informatie.

4. Doelgericht gebruik en overdracht van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de onderneming gebruikt voor de technische administratie van de website, de dienstverlening, klantenadministratie, verbetering van ons aanbod op het internet, aan producten gerelateerde enquêtes en marketing voor zover dit voor ieder van deze doelen noodzakelijk is.

5. Juridische basis voor gegevensverwerking

De juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens hangt af van het onderliggende doel van de gegevensverwerking. 

 

5.1 Technische administratie van de website

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden wordt gevormd door artikel 6, lid 1, onder b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor zover er een contractuele relatie met u bestaat. Indien er tussen u en de onderneming geen contractuele relatie bestaat wordt de juridische basis voor de gegevensverwerking gevormd door artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. De overdracht van persoonsgegevens (zie punt 2) is noodzakelijk om de verbinding tot stand te brengen en de inhoud van de website weer te geven.

 

5.2 Dienstverlening

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden wordt gevormd door artikel 6, lid 1, onder b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor zover er een contractuele relatie met u bestaat. Wij verlenen onze diensten in het kader van de uitvoering van contractuele verplichtingen. Zonder de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij de bestaande overeenkomst met u niet vervullen of uitvoeren.

Voor de volgende diensten op onze website bewaren wij persoonlijke data:

 • Klant login
 • Nieuwsbrief
 • product / garantie registratie
 • Product reviews (by Bazaarvoice Inc.; see figgure 5.10)

 

5.3 Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst die voor personen uit de Europese Economische Zone en Zwitserland wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en voor alle andere personen door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

De Tag Manager wordt gebruikt om de tools en externe diensten te beheren die we op onze website gebruiken en maakt het gebruik van zogenaamde tags mogelijk. Een tag is een code-element dat wordt opgeslagen in de broncode van de website, bijvoorbeeld om te regelen welke pagina- of service-elementen en tools in welke volgorde worden geactiveerd en geladen. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen en die verder worden uitgelegd in dit privacybeleid. Een deel van de gegevens wordt verwerkt op een server van Google in de Verenigde Staten.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Ireland Limited voor het gebruik van Google Tag Manager. In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen van Google Ireland Limited naar de VS, hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaard contractuele clausules (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, module 3) gesloten op grond van Art. 46(2)(c) GDPR. Daarnaast verkrijgen we ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar derde landen in overeenstemming met Art. 49(1)(a) GDPR.

Google's Privacybeleid voor gegevens met betrekking tot deze tool is hier te vinden: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 

5.4 Google Analytics 4

Als u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke partij voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Omvang van de verwerking
Google Analytics 4 maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij Google Analytics 4 is IP-adresanonimisering standaard ingeschakeld. Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics 4 doorgeeft, niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen zijn:

 • Bekeken pagina's
 • Eerste bezoek aan de website
 • Start van de sessie
 • Uw "klikpad", interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrollt (90%))
 • Klikken op externe links
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video's
 • Bestanden downloaden
 • Advertenties gezien / aangeklikt
 • Taalinstellingen
 • Aankoop van producten (indien Dezefunctie beschikbaar is op de website)

Ook vastgelegd:

 • Je locatie (regio) bij benadering
 • Technische informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • De referrer URL (via welke website/reclamedium je op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van verwerking
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw pseudoniem gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics 4 dienen om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvangers
Ontvangers van de gegevens zijn/zouden kunnen zijn:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker volgens art. 28 DSGVO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Overdracht naar een derde land
Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen sprake is van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de Europese norm, hebben we met de serviceprovider contractuele clausules volgens de EU-standaard afgesloten om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming worden de Verenigde Staten momenteel beschouwd als een derde land. Je hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Duur van opslag
De gegevens die door ons worden verzonden en gekoppeld zijn aan cookies worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand.

Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming conform Art.6 Para.1 S.1 lit.a DSGVO.

Herroeping
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door naar de cookie-instellingen te gaan (privacyknop linksonder op de pagina) en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping blijft onaangetast.

Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website, worden doorgestuurd naar Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door

 • het downloaden en installeren van de browser add-on om Google Analytics 4 uit te schakelen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt het verzamelen van gegevens door Google Analytics 4 voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie geïnstalleerd blijft in uw browser.
 • het uitschakelen van Google Analytics 4 via de volgende link: Google Analytics 4 uitschakelen . Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Dit voorkomt het verzamelen van gegevens door Google Analytics 4 voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics 4 en het privacybeleid van Google naar https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ of https://policies.google.com/?hl=en.

 

5.5 Youtube-Videos

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video's in. De beheerder van de bijbehorende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina bezoekt met de plugin van YouTube wordt er een verbinding gemaakt met de Youtube-servers. Youtube wordt daarmee geïnformeerd over de pagina's die u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account kan Youtube het browsergedrag met u persoonlijk in verband brengen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

 Als er een YouTube-video wordt gestart maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

 Als u het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. Youtube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij 'Youtube' vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

5.6 Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

 

5.7 Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken, zoals Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts worden overgebracht naar de cache van uw browser om herhaald laden te voorkomen. Als uw browser Google Webfonts niet ondersteunt of geen toegang toestaat, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Het oproepen van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator. In theorie is het mogelijk - maar op dit moment is het ook onduidelijk hoe en zo ja, voor welke doeleinden - dat beheerders van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

 

5.8 Issuu

Onze website maakt gebruik van een JavaScript code om Flash software (Flash plug-in) van Issuu Inc., Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (hierna genoemd: Issuu). Deze maakt het mogelijk om publicaties elektronisch zichtbaar te maken.

Issuu maakt gebruik van cookies welke het mogelijk maken onze website te gebruiken en te analyseren. Het verzameld en bewaard persoonlijke informatie zoals IP-adres en gebruikersduur. De overdracht vindt plaats als u Javascript heeft geactiveerd in uw browser. Voor meer informatie inzake Issuu’s gebruiks- en privacy voorwaarden, bezoek https://issuu.com/legal/privacy. Indien de prive modus in uw browser is geactiveerd zal de de Issuu plug-in niet geladen worden zonder toestemming, en ziet u een optie waarmee u de plug-in kunt activeren.

 

5.9 Cloudflare

Onze pagina's gebruiken functies van Cloudflare. De provider is Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. De technische overdracht van informatie tussen uw browser en onze website wordt via het Cloudflare-netwerk geleid. Cloudflare kan zo het dataverkeer tussen gebruikers en onze websites analyseren, bijvoorbeeld om de laadtijd van onze pagina's te versnellen of om aanvallen op onze diensten te detecteren en af te weren.

Daarnaast kan Cloudflare cookies op uw computer opslaan voor optimalisatie- en analyse. Dit waarborgt onze legitieme belangen in de veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid van ons reclameaanbod in overeenstemming met Art. 6(1)(f) GDPR. Wij hebben met Cloudflare een overeenkomstige contractverwerkingsovereenkomst gesloten op basis van de GDPR. De verwerking van de gegevens vindt over het algemeen plaats in Duitsland of in andere landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in bepaalde gevallen in derde landen plaatsvindt, wordt de verwerking alleen uitgevoerd als de geschiktheid van het niveau van gegevensbescherming in het derde land is bevestigd door de EU-Commissie in overeenstemming met artikel 45 GDPR, op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU of als een passend niveau van gegevensbescherming door de ontvanger van de gegevens op een andere manier wordt gewaarborgd. Cloudflare verzamelt statistische gegevens over uw bezoek aan deze website. De toegangsgegevens omvatten:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Inhoud van het verzoek (Specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in iedere case
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware

Cloudflare gebruikt de loggegevens voor statistische evaluaties ten behove van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. Informatie over de gegevens die daar worden verzameld en over de beveiliging & gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier.

 

5.10 Bazaarvoice

The IT-partner Bazaarvoice provides the functionality for product reviews on the Einhell website. 

The services around the topic of product evaluations (reviews and ratings) are also looked after in the system by the company, Bazaarvoice. In addition, customer-specific emails are sent when the service warranty extension is used or when the Bazaarvoice interface is used. Therefore we ask for your expicit agreement before sending this one-time eMails to you. In case you accepted this we submit the following information to Bazaarvoice:

 • Firstname 
 • Lastname
 • UserID (generated hash value) 
 • Mailaddress
 • Registered Product
 • Timestamp of registration
 • Language setting

The Bazaarvoice data protection guidelines can be found at https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

 

5.11 Friendly Captcha

Einhell gebruikt de "Friendly Captcha" servicedienst om frauduleuze activiteiten te voorkomen en u als eindgebruiker te beschermen zodat u geen mogelijk slachtoffer wordt van cybercriminaliteit.

De Friendly Captcha servicedienst levert een JavaScript-element dat in de broncode van de website/webshop wordt geïntegreerd. Door het JavaScript-element te integreren, wordt op de achtergrond software geladen die cryptopuzzels levert. Uw apparaat lost deze cryptopuzzels automatisch op en u hoeft zelf geen rekenkundige problemen of beeldpuzzels op te lossen.

De oplossing van de cryptopuzzel wordt gebruikt om na te gaan of het gebruik van de website/webshop wordt misbruikt en via geautomatiseerde, machinale verwerking gebeurt, bijvoorbeeld door bots, of dat de bezoekers echte mensen zijn. De dienst wordt gebruikt voor formulieren (contactformulieren, prijsvraagformulieren, registratie- en aanmeldingsformulieren, etc.) en in het bestelproces.

De volgende gegevens worden opgeslagen door Friendly Captcha:

 • De request headers User-Agent, Origin und Referer.
 • De puzzel zelf, die informatie bevat over het Friendly Captcha account en de identificatie van de website waarop de puzzel betrekking heeft.
 • De versie van de Friendly Captcha servicedienst die wordt gebruikt.
 • Tijdstempel (datum/tijd) waarop de puzzel is aangevraagd en opgelost.

Friendly Captcha slaat een geanonimiseerde teller per IP-adres op om de moeilijkheidsgraad van de puzzel dynamisch te schalen op het Edge-netwerk om kwaadwillig/geautomatiseerd gebruik te detecteren en het blokkeren van echte personen te minimaliseren. IP-adressen worden geanonimiseerd via one-way hashing en kunnen dus niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, online profielen, enz. worden niet opgeslagen tijdens het gebruik van Friendly Captcha.

Er worden geen cookies geplaatst wanneer Friendly Captcha wordt gebruikt.

Aanbieder van de servicedienst
Friendly Captcha GmbH, Wörthsee, Duitsland

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Friendly Captcha vind u hier: Friendlycaptcha.com - Privacy policy for end users

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), hebben Einhell Germany AG en haar dochterondernemingen een legitiem belang bij het gebruik van Friendly Captcha, aangezien de servicedienst helpt bij het voorkomen van mogelijk frauduleuze activiteiten op onze website/webshop die de infrastructuur van Einhell in gevaar kunnen brengen.

 

5.12 Matomo (zelf-hosting)

Beschrijving van de dienst
Dit is een open source web analyse dienst. Matomo levert de technologie. Matomo verwerkt echter geen gegevens, aangezien de gegevens niet naar Matomo worden verzonden vanwege de zelf-hosting oplossing. Zelf-hosting betekend dat Einhell de Matomo web analyse dienst op haar eigen servers host en dus als enige zeggenschap heeft over de analytische gegevens.

Gegevensdoeleinden
Deze lijst bevat de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens

 • Analyse
 • Volgen van gebeurtenissen

Gebruikte technologie
We gebruiken Matomo zonder tracking cookies - in plaats daarvan vertrouwen we op cookieless tracking. Cookieless tracking is een alternatieve vorm van tracking die methoden gebruikt zoals het tellen van unieke IP-adressen of browser fingerprinting om gebruikers te identificeren in plaats van cookies.

Verzamelde gegevens
Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Tijdstip van het vorige bezoek
 • Schermresolutie
 • Aangeklikte of gedownloade bestanden
 • Aangeklikte links naar externe domeinen
 • Pagina snelheid
 • Pagina URL
 • Aantal bezoeken van gebruikers
 • Geanonimiseerde gebruikers IP
 • Gebruikersagent
 • Browser informatie
 • Tijdzone
 • Tijdstip van het eerste bezoek van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Titel van de pagina
 • Verwijzende URL
 • Gebruiksgegevens
 • Informatie over het apparaat
 • Geografische locatie
 • Geanonimiseerde bestel ID

Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. In dit geval wordt uw IP-adres vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor de bestel-ID, die eveneens wordt geanonimiseerd wanneer de shopping-functionaliteit op de website beschikbaar is.

Juridische basis
Hieronder wordt de vereiste rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens opgesomd.

 • Art. 6, lid. 1 s. 1 lit. f GDPR
 • §25 para. 2 nr. 2 TTDSG

Locatie van verwerking
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u daarover apart geïnformeerd.

 • Europese Unie

Matomo uitschakelen
Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de gegevensverwerking hier uitschakelen. In dat geval wordt er een opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, heeft dit tot gevolg dat de Matomo opt-out-cookie ook wordt verwijderd. De opt-out moet dan opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

6. Overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van het contract of u indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat wij uw adres- en bestelgegevens doorgeven aan uw groothandelspartner of servicepartner. Als wij externe dienstverleners inzetten worden deze zorgvuldig geselecteerd en zijn zij verplicht om aan alle gegevensbeschermingsvoorschriften conform art. 28 AVG te voldoen. (zie punt 5).

7. Gebruik van cookies

Our website uses cookies. Cookies are small text files, which are saved in a user’s internet browser or by the user’s internet browser on their computer system. When a user calls up a website, a cookie may be saved on the user’s operating system. This cookie contains a characteristic character string, which allows the browser to be clearly identified when the website is called up again. We use cookies to make our offering more user-friendly, effective and secure. Cookies also allow our systems to recognize your browser after a page change and to offer you services. Some functions of our website cannot be offered without the use of cookies. These services require the browser to be recognized again after a page change.

Cookies will be stored on your computer. You therefore have full control over the use of cookies. By choosing corresponding technical settings in your internet browser, you can prevent the storage of cookies and transmission of the data they contain. Cookies which have already been saved may be deleted at any time. We would, however, like to point out that this may prevent you from making full use of all the functions of this website.

Using the links below, you can find out how to manage cookies (or deactivate them, among other things) in major browsers:

Processing is carried out on the basis of § 15 (3) TMG (Telemedia Act) as well as art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in the purposes above. The data collected in this way is pseudonymised using technological measures. It is therefore not possible to connect the data to your person. The data will not be stored together with other personal data pertaining to you.

You can adjust your cookie settings at any time and revoke any previously conceded consents.

You can see a list of the external cookies used when visiting the website in section 5.

8. Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier zullen de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen met het oog op de verwerking van uw verzoek en eventuele vervolgvragen.

9. Nieuwsbrief

Als u ervoor kiest om de nieuwsbrief te ontvangen die wordt aangeboden via de website, dan vragen wij u ons een e-mailadres te verstrekken, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief (dubbel opt-out procedure). Om de nieuwsbrief te personaliseren, slaan we persoonlijke gegevens op, zoals aanhef, voornaam, achternaam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en voor de documentatie van uw toestemming. De toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan bij het versturen van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link in de nieuwsbrief, uw Einhell-gebruikersaccount of door deze schriftelijk bij Einhell SAS (Kantoor NL), Schapenweide 1A3, 4824AN Breda, Netherlands, [email protected]. Bij het beheren en verspreiden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstrasse 43 - 26180 Rastede - Duitsland). Om de nieuwsbriefdienst goed te kunnen doen, verstrekken we de vermelde persoonlijke gegevens aan CleverReach.

10. Statistische evaluatie

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod om dit gebruiksvriendelijker te maken, het bereik te meten en marktonderzoek te doen. Hiervoor maken we gebruik van de webanalysetools die in dit artikel worden omschreven.

10.1 Google Analytics

Google Analytics wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google') beschikbaar gemaakt. Deze analysesoftware is geconfigureerd in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Met name maken wij gebruik van Google Analytics met de door Google geboden extra functie voor het anonimiseren van IP-adressen. Hierbij wordt het IP-adres van Google meestal al binnen de EU afgekort, en alleen in uitzonderlijke gevallen in de VS, waar in ieder geval alleen de verkorte vorm wordt opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en/of evalueren van uw gegevens door de tool te gebruiken om de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende koppeling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

11. Gegevensbescherming

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde servicebedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De onderneming neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen of onbevoegde overdracht. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend conform de technologische ontwikkelingen geüpdate.

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen gebruiken wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

12. Duur van de gegevensopslag

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring opgezette tijden aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de vigerende wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten, onder te brengen in de Privacyverklaring. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw nieuwe bezoek Must be: Wij behouden het recht voor om deze Privacyverklaring op gezette tijden aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de vigerende wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten, onder te brengen in de Privacyverklaring. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw nieuwe bezoek.

13. Rechten als gebruiker

Als gebruiker van onze website u heeft verschillende rechten. Gebruik de informatie onder 'Contact' om uw rechten te doen gelden. Zorg er daarbij wel voor dat wij u onmiskenbaar kunnen identificeren.

14. Recht op informatie, rectificatie of verwijdering van gegevens

Onder de AVG ontvangt u te allen tijde op uw verzoek kosteloos schriftelijke informatie over de persoonsgegevens (bijv. naam, adres) van u die zijn opgeslagen. Bovendien heeft u recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens, voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan. Uitgesloten van een verzoek tot verwijdering zijn bijvoorbeeld opgeslagen gegevens over bedrijfsprocessen die onderhevig zijn aan de wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens.

15. Recht om gegevensverwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

16. Bezwaarrecht

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Wij stoppen dan met het verwerken van uw gegevens, tenzij wij - conform de wettelijke vereisten - dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

17. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Bovendien garanderen wij de overdraagbaarheid, op uw verzoek, van de door u verstrekte persoonsgegevens, door deze in een gangbaar en machineleesbaar gegevensformaat ter beschikking te stellen.  

18. Herroeping van toestemming

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die u ons voor één of meerdere specifieke doeleinden hebt gegeven, op ieder moment voor toekomstig gebruik in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan het moment van de herroeping blijft hierdoor onaangetast.

19. Automatische verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen automatisch verwerkt indien dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst en dit voor u geen rechts- of gelijksoortige gevolgen heeft.

20. Wijzigingen van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring opgezette tijden aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de vigerende wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten, onder te brengen in de Privacyverklaring. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw nieuwe bezoek

21. Contact

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, suggesties of klachten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Wij raden u aan vertrouwelijke informatie alleen per post te versturen.

Functionaris voor gegevensbescherming Einhell SAS

Einhell SAS (Kantoor NL)
tav Functionaris voor gegevensbescherming
Schapenweide 1A3
4824AN Breda
Netherlands

E-mail: [email protected]
Telefoon: NL +31 88 5986470 / BE +32 78 159394