Toon meer

Data privacy

Einhell SAS, (hierna 'de onderneming') is verheugd over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. De onderneming verwerkt deze gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming.

Hieronder beschrijven wij welke gegevens tijdens uw bezoek van de website van de onderneming worden verwerkt.

1. Verantwoordelijke

De Einhell SAS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen in dit verband worden toegelicht in deze Privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Einhell SAS (Hoofdkantoor)
22 Avenue des Nations
93420 Villepinte
France

Einhell SAS (Kantoor NL)
Schapenweide 1A3
4824AN Breda
Netherlands

Email: [email protected]

U vindt de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming hieronder onder nummer 22.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals uw IP-adres, titel, werkelijke naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en browserinstellingen. Ook bieden wij u als onderdeel van het serviceproces toegang, die wordt beschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiertoe worden uw gebruikersnaam en wachtwoord, en eventueel uw geslacht, opgeslagen en informatie over uw Einhell producten. Informatie die niet direct verband houdt met uw werkelijke identiteit - zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site - zijn geen persoonsgegevens.

Daarnaast gebruiken wij de verbinding om gegevens te identificeren om uw door middel van uw webbrowser de juiste content te laten zien.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u de website van de onderneming bezoekt verwerken en bewaren wij tijdelijk verschillende soorten gegevens. Dit zijn onder meer de verbindingsgegevens van de verzoekende computer, de internetpagina's/het bestand dat u bij ons selecteert, evenals de datum en de duur van het bezoek. Verder bepalen wij de identificatiegegevens van de gebruikte internetbrowser en het type besturingssysteem, en de website van waaruit u ons bezoekt. Persoonlijke gegevens zoals uw titel, naam, adres, bedrijf, en indien van toepassing uw geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres en informatie over uw Einhell producten worden alleen verzameld als u deze informatie vrijwillig verstrekt in het kader van een registratie, enquête, prijsvraag, de uitvoering van een contract of een verzoek om informatie.

4. Doelgericht gebruik en overdracht van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de onderneming gebruikt voor de technische administratie van de website, de dienstverlening, klantenadministratie, verbetering van ons aanbod op het internet, aan producten gerelateerde enquêtes en marketing voor zover dit voor ieder van deze doelen noodzakelijk is.

5. Juridische basis voor gegevensverwerking

De juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens hangt af van het onderliggende doel van de gegevensverwerking. 

5.1 Technische administratie van de website

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden wordt gevormd door artikel 6, lid 1, onder b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor zover er een contractuele relatie met u bestaat. Indien er tussen u en de onderneming geen contractuele relatie bestaat wordt de juridische basis voor de gegevensverwerking gevormd door artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. De overdracht van persoonsgegevens (zie punt 2) is noodzakelijk om de verbinding tot stand te brengen en de inhoud van de website weer te geven.

5.2 Dienstverlening

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden wordt gevormd door artikel 6, lid 1, onder b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor zover er een contractuele relatie met u bestaat. Wij verlenen onze diensten in het kader van de uitvoering van contractuele verplichtingen. Zonder de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij de bestaande overeenkomst met u niet vervullen of uitvoeren.

Voor de volgende diensten op onze website bewaren wij persoonlijke data:

  • Klant login
  • Nieuwsbrief
  • product / garantie registratie

5.3 Google Analytics

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van Google Analytics wordt gevormd door artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod om dit gebruiksvriendelijker te maken, het bereik te meten en marktonderzoek te doen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zg. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee een analyse mogelijk wordt gemaakt over het gebruik van de website door u. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. Google zal deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de beheerder van de website nog meer diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet gebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook tegengaan dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: Browser add-on om Google Analytics uit te schakelen. 

Daarnaast, of als alternatief voor de browser add-on, kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina's uitschakelen door op deze link te klikken. Op uw apparaat wordt dan een opt-out-cookie geïnstalleerd. Hiermee word verhinderd dat Google Analytics in de toekomst, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft, gegevens voor deze website en van deze browser verzamelt.

5.4 Youtube-Videos

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video's in. De beheerder van de bijbehorende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina bezoekt met de plugin van YouTube wordt er een verbinding gemaakt met de Youtube-servers. Youtube wordt daarmee geïnformeerd over de pagina's die u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account kan Youtube het browsergedrag met u persoonlijk in verband brengen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

 Als er een YouTube-video wordt gestart maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

 Als u het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. Youtube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij 'Youtube' vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5.5 Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

5.6 Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken, zoals Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts worden overgebracht naar de cache van uw browser om herhaald laden te voorkomen. Als uw browser Google Webfonts niet ondersteunt of geen toegang toestaat, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Het oproepen van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator. In theorie is het mogelijk - maar op dit moment is het ook onduidelijk hoe en zo ja, voor welke doeleinden - dat beheerders van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

5.7 Issuu

Onze website maakt gebruik van een JavaScript code om Flash software (Flash plug-in) van Issuu Inc., Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (hierna genoemd: Issuu). Deze maakt het mogelijk om publicaties elektronisch zichtbaar te maken.

Issuu maakt gebruik van cookies welke het mogelijk maken onze website te gebruiken en te analyseren. Het verzameld en bewaard persoonlijke informatie zoals IP-adres en gebruikersduur. De overdracht vindt plaats als u Javascript heeft geactiveerd in uw browser. Voor meer informatie inzake Issuu’s gebruiks- en privacy voorwaarden, bezoek https://issuu.com/legal/privacy. Indien de prive modus in uw browser is geactiveerd zal de de Issuu plug-in niet geladen worden zonder toestemming, en ziet u een optie waarmee u de plug-in kunt activeren.

5.8 Cloudflare

Onze pagina's gebruiken functies van Cloudflare. De provider is Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. De technische overdracht van informatie tussen uw browser en onze website wordt via het Cloudflare-netwerk geleid. Cloudflare kan zo het dataverkeer tussen gebruikers en onze websites analyseren, bijvoorbeeld om de laadtijd van onze pagina's te versnellen of om aanvallen op onze diensten te detecteren en af te weren.

Daarnaast kan Cloudflare cookies op uw computer opslaan voor optimalisatie- en analyse. Dit waarborgt onze legitieme belangen in de veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid van ons reclameaanbod in overeenstemming met Art. 6(1)(f) GDPR. Wij hebben met Cloudflare een overeenkomstige contractverwerkingsovereenkomst gesloten op basis van de GDPR. De verwerking van de gegevens vindt over het algemeen plaats in Duitsland of in andere landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in bepaalde gevallen in derde landen plaatsvindt, wordt de verwerking alleen uitgevoerd als de geschiktheid van het niveau van gegevensbescherming in het derde land is bevestigd door de EU-Commissie in overeenstemming met artikel 45 GDPR, op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU of als een passend niveau van gegevensbescherming door de ontvanger van de gegevens op een andere manier wordt gewaarborgd. Cloudflare verzamelt statistische gegevens over uw bezoek aan deze website. De toegangsgegevens omvatten:

  • IP-adres
  • Datum en tijdstip van het verzoek
  • Inhoud van het verzoek (Specifieke pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens in iedere case
  • Website waar het verzoek vandaan komt
  • Browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware

Cloudfare gebruikt de loggegevens voor statistische evaluaties ten behove van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. Informatie over de gegevens die daar worden verzameld en over de beveiliging & gegevensbescherming bij Cloudfare vindt u hier.

6. Overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van het contract of u indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat wij uw adres- en bestelgegevens doorgeven aan uw groothandelspartner of servicepartner. Als wij externe dienstverleners inzetten worden deze zorgvuldig geselecteerd en zijn zij verplicht om aan alle gegevensbeschermingsvoorschriften conform art. 28 AVG te voldoen. (zie punt 5).

7. Gebruik van cookies

Our website uses cookies. Cookies are small text files, which are saved in a user’s internet browser or by the user’s internet browser on their computer system. When a user calls up a website, a cookie may be saved on the user’s operating system. This cookie contains a characteristic character string, which allows the browser to be clearly identified when the website is called up again. We use cookies to make our offering more user-friendly, effective and secure. Cookies also allow our systems to recognize your browser after a page change and to offer you services. Some functions of our website cannot be offered without the use of cookies. These services require the browser to be recognized again after a page change.

Cookies will be stored on your computer. You therefore have full control over the use of cookies. By choosing corresponding technical settings in your internet browser, you can prevent the storage of cookies and transmission of the data they contain. Cookies which have already been saved may be deleted at any time. We would, however, like to point out that this may prevent you from making full use of all the functions of this website.

Using the links below, you can find out how to manage cookies (or deactivate them, among other things) in major browsers:

Processing is carried out on the basis of § 15 (3) TMG (Telemedia Act) as well as art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in the purposes above. The data collected in this way is pseudonymised using technological measures. It is therefore not possible to connect the data to your person. The data will not be stored together with other personal data pertaining to you.

You can adjust your cookie settings at any time and revoke any previously conceded consents.

You can see a list of the external cookies used when visiting the website in section 5.

8. Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier zullen de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen met het oog op de verwerking van uw verzoek en eventuele vervolgvragen.

9. Nieuwsbrief

Als u ervoor kiest om de nieuwsbrief te ontvangen die wordt aangeboden via de website, dan vragen wij u ons een e-mailadres te verstrekken, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief (dubbel opt-out procedure). Om de nieuwsbrief te personaliseren, slaan we persoonlijke gegevens op, zoals aanhef, voornaam, achternaam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en voor de documentatie van uw toestemming. De toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan bij het versturen van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link in de nieuwsbrief, uw Einhell-gebruikersaccount of door deze schriftelijk bij Einhell SAS (Kantoor NL), Schapenweide 1A3, 4824AN Breda, Netherlands, [email protected]. Bij het beheren en verspreiden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstrasse 43 - 26180 Rastede - Duitsland). Om de nieuwsbriefdienst goed te kunnen doen, verstrekken we de vermelde persoonlijke gegevens aan CleverReach.

10. Statistische evaluatie

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod om dit gebruiksvriendelijker te maken, het bereik te meten en marktonderzoek te doen. Hiervoor maken we gebruik van de webanalysetools die in dit artikel worden omschreven.

10.1 Google Analytics

Google Analytics wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google') beschikbaar gemaakt. Deze analysesoftware is geconfigureerd in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Met name maken wij gebruik van Google Analytics met de door Google geboden extra functie voor het anonimiseren van IP-adressen. Hierbij wordt het IP-adres van Google meestal al binnen de EU afgekort, en alleen in uitzonderlijke gevallen in de VS, waar in ieder geval alleen de verkorte vorm wordt opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en/of evalueren van uw gegevens door de tool te gebruiken om de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende koppeling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

11. Gegevensbescherming

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde servicebedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De onderneming neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen of onbevoegde overdracht. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend conform de technologische ontwikkelingen geüpdate.

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen gebruiken wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

12. Duur van de gegevensopslag

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring opgezette tijden aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de vigerende wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten, onder te brengen in de Privacyverklaring. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw nieuwe bezoek Must be: Wij behouden het recht voor om deze Privacyverklaring op gezette tijden aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de vigerende wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten, onder te brengen in de Privacyverklaring. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw nieuwe bezoek.

13. Rechten als gebruiker

Als gebruiker van onze website u heeft verschillende rechten. Gebruik de informatie onder 'Contact' om uw rechten te doen gelden. Zorg er daarbij wel voor dat wij u onmiskenbaar kunnen identificeren.

14. Recht op informatie, rectificatie of verwijdering van gegevens

Onder de AVG ontvangt u te allen tijde op uw verzoek kosteloos schriftelijke informatie over de persoonsgegevens (bijv. naam, adres) van u die zijn opgeslagen. Bovendien heeft u recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens, voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan. Uitgesloten van een verzoek tot verwijdering zijn bijvoorbeeld opgeslagen gegevens over bedrijfsprocessen die onderhevig zijn aan de wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens.

15. Recht om gegevensverwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

16. Bezwaarrecht

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Wij stoppen dan met het verwerken van uw gegevens, tenzij wij - conform de wettelijke vereisten - dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

17. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Bovendien garanderen wij de overdraagbaarheid, op uw verzoek, van de door u verstrekte persoonsgegevens, door deze in een gangbaar en machineleesbaar gegevensformaat ter beschikking te stellen.  

18. Herroeping van toestemming

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die u ons voor één of meerdere specifieke doeleinden hebt gegeven, op ieder moment voor toekomstig gebruik in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan het moment van de herroeping blijft hierdoor onaangetast. 

19. Automatische verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen automatisch verwerkt indien dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst en dit voor u geen rechts- of gelijksoortige gevolgen heeft.

20. Wijzigingen van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring opgezette tijden aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de vigerende wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten, onder te brengen in de Privacyverklaring. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw nieuwe bezoek

21. Contact

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, suggesties of klachten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Wij raden u aan vertrouwelijke informatie alleen per post te versturen.

Functionaris voor gegevensbescherming Einhell SAS

Einhell SAS (Kantoor NL)
tav Functionaris voor gegevensbescherming
Schapenweide 1A3
4824AN Breda
Netherlands

E-mail: [email protected]
Telefoon: NL +31 88 5986470 / BE +32 78 159394